Согдиана — Sohta Sevgi (Фальшивая любовь) (Текст песни)

1 Куплет.

Бечора гимсматэм бечора,

Чин гарадэ у тэлкепора.

Сохта севгин тучундэм бора,

Не кераге бор едэ ёрэм?!Припев:

Майлэ сохта болсан севгин,

Майлэ ман эмайсман тэнгин,

Майлэ сохта болсан севгин…

О — О — О…

Майлэ сохта болсан севгин,

Майлэ ман эмайсман тэнгин.

Кетсан хам эндэ боладэ,

Шимармагин аста енгин…2 Куплет.

Нигохингда? Хаёл? Сезаман.

Ёлгайз голсам хаёл кезаман.

Вадаларин нахотки ёлгон — ёлгон?

Нафрат айлаб сендан безаман!!!Припев:

Майлэ сохта болсан севгин,

Майлэ ман эмайсман тэнгин,

Майлэ сохта болсан севгин…

О — О — О…

Майлэ сохта болсан севгин,

Майлэ ман эмайсман тэнгин.

Кетсан хам эндэ боладэ,

Шимармагин аста енгин…Утмагэн барабэр, дилда огрэг голадэ.

Утмагэн барабэр, дилда огрэг голадэ.

Меньга солган азобина сеньга Худоям соладэ.

Меньга солган азобина сеньга Худоям соладэ.Припев:

Майлэ сохта болсан севгин,

Майлэ ман эмайсман тэнгин,

Майлэ сохта болсан севгин…

О — О — О…

Майлэ сохта болсан севгин,

Майлэ ман эмайсман тэнгин.

Кетсан хам эндэ боладэ,

Шимармагин аста енгин…

Видеоклип «Согдиана — Sohta Sevgi (Фальшивая любовь)»

Оцените статью
Добавить комментарий